Prisen på konkursgarden er sett ned med fleire millionar

Av

Prisen på den konkursamma garden i Time, som har lege ute for sal i fire månadar, er no redusert til 18 millionar kroner.