Ingeborg har vore heime med ungar i rundt ni år - mykje takka vera kommunal kontantstøtte

Småbarnsforeldre i Hå kan få 5000 kroner i månaden for å ikkje nytta seg av barnehage.