- Dette er ikkje greitt

Av

Revisjonsrapport viser ulovlege innkjøp, ulovleg støtte til dotterselskap og manglande rutinar.