Korleis klarar elevar seg i heimeskulen når dei slit med fråvær frå før?

Universitetet i Stavanger samarbeider med NTNU om ein studie rundt dei som slit med fråværsproblematikk, og som no sit i heimeskule.