Gå til sidens hovedinnhold

Koronakommisjonen overleverer sin sluttraport

Koronakommisjonens leder Stener Kvinnsland overleverer kommisjonens sluttrapport til statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse på Statsministerens kontor. Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie vil også være til stede, samman med flere av medlemmene i kommisjonen.

Koronakommisjonen har gransket regjeringens og helsetoppenes innledende krisehåndtering. Nå er karakterboka klar.

Se direktesendingen øverst i denne saken

(Nettavisen): Statsminister Erna Solberg, justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helseminister Bent Høie kommenterer innholdet i Kvinnsland-kommisjonens rapport onsdag.

Omfattende mandat

– Det er et veldig omfattende mandat, sa Stener Kvinnsland da han for snart et år siden mottok oppdraget med å granske myndighetenes pandemi-håndtering i Norge.

Nå står han klar til å dele ut karakterbøkene til regjering og helsetopper. Hvordan ledet de Norge gjennom den innledende fasen av krisen?

Hva skjedde da Norge stengte ned i mars i fjor og pandemien slo inn over landet med full tyngde i fjor vinter? Hvilke veivalg, råd og beslutninger fortjener ros og hvilke står til stryk? Det er noen av spørsmålene rapporten ventelig gir svar på.

Forlenger oppdraget

Allerede før rapporten offentliggkjøres, varsler statsminister Erna Solberg at hun ber koronakommisjonen fortsette arbeidet med å evaluere pandemihåndteringen.

– Målet er å få en grundig og helhetlig evaluering av myndighetenes håndtering av pandemien, sier hun til NTB.

Ifølge Solberg skal kommisjonen kartlegge alle relevante sider ved pandemihåndteringen.

– Vi er ennå ikke ferdige med pandemien. Derfor er det naturlig at kommisjonen leverer en sluttrapport. Det vil også være temaer hvor læringspunktene først kan trekkes senere, sier Solberg.

Hun trekker fram vaksineringen som et eksempel på dette.

– Vi må se på hva som har fungert godt, og hva som ikke har fungert slik det burde. Det gir oss et godt grunnlag for å være enda bedre forberedt på framtidige kriser.

Også opposisjonspolitikere har tatt til orde for at undersøkelsene bør fortsette i månedene som kommer, enten ved at koronakommisjonen får et nytt mandat, eller ved at det nedsettes en helt ny kommisjon.

Vaksinekjøp og importsmitte

Et hovedspørsmål fra opposisjonens side har vært regjeringens beslutning om å kjøpe vaksiner gjennom EU. Dette spørsmålet har koronakommisjonen ikke behandlet grundig i rapporten som legges fram onsdag, melder NTB.

Et annet hovedspørsmål har vært om Norge burde gjort mer for å forhindre importsmitte.

Samtidig har nye virusvarianter de siste månedene påvirket koronapandemiens forløp kraftig. Heller ikke dette har kommisjonen rukket å gå dypere inn i.