Koronakrisen gir betydelig færre oppdrag for politiet