Koronaviruset gir mer makt til ordfører og rådmann

Rådmannen i Klepp vil at kommunestyret skal gi ordfører Sigmund Rolfsen (Ap) mulighet til selv å avgjøre saker som i utgangspunktet skulle vært avgjort av et folkevalgt organ.