«Du vart så rolige. He du fese?» Gründarane vart overraska av kva kort som vart bestseljar

Lene og Helene ville hjelpa jærbuen med å setja ord på ting. Det viste seg å slå an.