Kostnadsbilde på 60 millionar gjev uvanleg forslag i Time: – Eg ønskjer å lufta permitteringar

TIlsette innan kultur og fritid står utan arbeidsoppgåver. Rådmannen meiner at det kan bli naudsynt å permittera.