Krava i opplæringslova må skjerpast for å hindre diskriminering av nynorskelevar i skulen

Av

«Etter mi meining treng nynorsk eit anna vern enn bokmål», skrivar Knut Norddal i Jæren Mållag.