Kripos til Klepp for å bistå med brannetterforsking

Politiet på Jæren har bedt om eksperthjelp frå Oslo.