Kriseledelsen i Klepp får fullmaktene sine utvidet: – Regner med at 8000 blir koronasmittet og at 2000 blir syke

Fullmakten er økt fra to til 15 millioner kroner, og grunnen er økte utgifter i forbindelse med Koronapandemien.

DEL

Onsdag 11. mars satte Klepp kommune formell krisestab i forbindelse Koronaviruset. I et av punktene i den overordnet beredskapsplan har kriseleiinga i Klepp en fullmakt på to millioner kroner til «akkumulerte utgifter». Økonomiutvalget har fullmakt til å øke beløpet.

Nasjonale helsemyndigheter har laget en prognose som viser at 40 prosent av befolkningen kan bli smittet og 14 prosent kan bli syke.

For Klepp vil et slikt scenario i løpet av en periode på 12 måneder innebære over 8000 smittede og snaut 2000 syke, er det opplyst i saka som var oppe i formannskapet mandag ettermiddag. Hvor mange som blir syke vil avhenge av tiltak som er og blir iverksatt, heter det videre.

Ekstraordinær sak

Siden formannskapet og økonomiutvalget består av de samme personene, ble saken om de økte fullmaktene lagt fram som ei ekstraordinær sak i formannskapet mandag ettermiddag.

Et samlet formannskap vedtok å utvide fullmaktene fra to til 15 millioner kroner.

– Situasjonen krever ekstraordinære tiltak for å sikre liv og helse for innbyggerne. Dette har høyeste prioritet de neste ukene, heter det videre.

Kommunen vil som arbeidsgiver rammes ved høyere sykefravær fremover, og personer i karantene. Ordføreren vil holde de folkevalgte orientert om situasjonen.

– Umulig å forutsi

– De økonomiske konsekvensene er umulig å forutsi, men vil trolig være betydelig over rammen på 2 millioner som kriseledelsen har. I første omgang foreslås det at rammen økes til 15 millioner. Det vil være dekning for ekstrautgiftene på kommunens disposisjonsfond. Det er opprettet eget prosjekt for å kunne dokumentere ekstrautgifter, og formannskapet vil få rapportering løpende, heter det videre i saken som var oppe i formannskapet.

Koronapandemien vil trolig få store økonomiske konsekvenser for enkeltpersoner og bedrifter. Dette vil trolig også gi lavere skatteinntekter fremover, heter det videre. Det er også en finansiell krisesituasjon som kan få konsekvenser.

Rådmannen vil orientere om status i møtet og i løpende rapporter.

– Krevende situasjon

– Situasjonen er ekstraordinær og krever umiddelbare tiltak for å sikre liv og helse. Situasjonen er krevende for kommunen fordi situasjonen endrer seg raskt fra dag til dag, og fordi situasjonen er ventet å bli langvarig. Konsekvensene er store for innbyggere som blir rammet av stengning av skoler og barnehager, men ikke minst for innbyggere i risikogruppene som trenger helsetjenester, heter det videre.

I tillegg skal kommunen ivareta de tilsatte innen helsetjenestene som er og vil komme i svært krevende situasjoner fremover.

Rådmannen i Klepp vil løpende måtte vurdere bemanning i utvalgte tjenester og sette inn ekstra ressurser der det er nødvendig.

Artikkeltags