Krisepakken: – Dette er akkurat den medisinen næringslivet treng no

Regjeringas krisepakke er nett det Næringsforeininga ønskjer for bedriftene. No må regjeringa rette blikket framover og bruke pengar, meiner Gisle Høyland, leiar for ressursgruppa for Jæren i Næringsforeininga.