Færre besøkande enn venta, Bryne kino ligg 1,4 millionar bak budsjettet

- Men me reknar med å ta igjen noko av etterslepet, seier kinosjef Erlend Serigstad.