Neste haust skal eit ikonisk kunstverk stå klart i denne rundkøyringa

Kunstnaren har vore på synfaring og jobbar vidare med det som skal bli Time kommune sitt svar på «Klepp-fuglen».