Kulturtopp tordnar etter utleigestopp i Storstova

Dagleg leiar i Rogaland musikkråd, Liv Tjemsland, meiner kulturpolitikken i Time manglar mål og retning.