- Det hadde vore ei skam å avvikla museet. Det kan du få sitera meg på.

Kulturvandalisme. Heilt uforståeleg. Ei skam. Leiaren i Time historielag bruker sterke ord om føreslått budsjettkutt.