Mange kjente artistar skal spela på Bryne i haust: – Me arrangerer fleire konsertar enn nokon gong

Mellombels Ølstove i Bryne sentrum kan by på eit variert kulturprogram i haust.