Disse ungdommene fra Klepp, Time, Hå og Gjesdal gikk videre i UKM

16 innslag skal videre til Rogaland UKM.