Kulturdepartementet avslår klage fra Unge Spor

Slår fast at Rogaland fylkeskommune holdt seg til reglene når de sa nei til å gi kulturbyggtilskudd til Kulturbanken på Bryne.