Kulturinstitusjon opnar igjen: Endrar i utstillingsprogram

Hå gamle prestegard opnar for publikum igjen 15. mai.