Jærmuseet brøt kulturminneloven

Av

Museets mellomlagring av masse fra byggeprosjekt kan ha skadet gamle kulturminner.