Kulturskulerektoren blei lei av digitale læremiddel. Resultatet av det har skapt nasjonal interesse

Musikalsauene i Ragnvald Wernøe sitt Skrangvald-univers blei inspirasjon til å lage eit kortspel om notelære. Det blir ei gåve til elevane når dei kjem tilbake.