Ekspresjonisme og champagne

Av

Kunstnernes indre er malt ut på papir. Det ble feira i fullt hus.