Frå Villa Faraldi til Hå gamle prestegard

Av

Fleire av bilda i Morten Slettemeås’ ferske utstilling, blei unnfanga i Fritz Røeds atelier i Italia.