Stiller ut teikningar på Fotland Mølle

Av

Stine Rommetveit synest det er gildt å stilla ut i si eiga heimbygd.