Kvernaland-bonde: – Utbygging kan gje nye mogelegheiter for garden

– Eit datasenter treng ikkje vera negativt for gardane her i området. Det gjev moglegheiter, også, seier Sven Kverneland.