Falleferdig rønne får naboer til å reagere: – Det ser rett og slett ikke ut

Et ut­flyt­tet hus på Kver­na­land har vekket ster­ke re­ak­sjo­ner hos na­bo­er. De for­ven­ter at det gjø­res noe for å for­hind­re at barn og unge le­ker inne på ei­en­dom­men. Nå får de svar fra nybakt tomteeier.