Arbeider for at Time og Klepp skal byggja felles symjehall på Orstad

Utviklingsgruppa for Kvernaland og Orstad har sett seg ut ei tomt ved Ormadalen barnehage i Klepp.