– I utgangspunktet er det snakk om begrenset eksport av noen utvalgte produkter. Bakgrunnen er at vi har studert sanksjonsregimet, i tillegg til de tydelige signalene som har kommet om å fortsette produksjonen av mat, sier Arild Gjerde, konserndirektør for salg og marked i Kverneland Group, til Stavanger Aftenblad.

Ifølge avisen kan utstyr til produksjon av mat eksporteres til Russland, så lenge ingen svartelistede personer er involvert.

– Dette handler om global matvaresikkerhet. Vi har tillit til at politikerne har gjort et bevisst valg når de har unntatt matproduksjon fra sanksjonene., forklarer Gjerde.

Klubbleder i bedriften, Bernhard Brunes, sier at de ansatte har diskutert saken og gitt uttrykk for sine bekymringer.

– De ansattes organisasjoner mener at vi godt kunne fortsatt å ikke sende ploger til Russland. Vi er ikke helt komfortable med situasjonen og mener dette ikke er nødvendig. Samtidig er det altså ikke vi som bestemmer, og det er heller ingen opprørsstemning blant de ansatte.