Inn i framtida med japansk kompetanse

Av

Kvernelands nye toppsjef vil ha meir utveksling av kunnskap mellom Jæren og Japan.