Kyrkja ber folk la vera å setja lause lykter på gravplassen: – Fuglar tek lys og kastar dei på jorda

Time kyrkje har i fleire år hatt problem med lause lykter på gravplassen. Konsekvensen av at fuglane tek lysa er at det kan koma plastikk i maten til kyrne, som kan bli så sjuke at dei må avlivast.