Alfred er ein sjeldan prest

Av

27 år gamle Alfred Maudal Paulsen er den fyrste til å bli ordinert til prest i Time kyrkje på over 30 år, og ein av få som vel presteyrket i dag.