Kyrkjelyd venta i nesten to år med å politimelda seksuelt overgrep mot 14-åring: – Retningslinene blei ikkje følgde

Så snart det kyrkjelege fellesrådet i kommunen blei kjent med konfirmantleiaren på Jæren som hadde hatt seksuell omgang med ein 14 åring, blei saka politimeldt.