Kyrkjene kuttar kondolanseprotokollar og stengjer annakvar benkerad for å sikra stor nok avstand mellom folk

Maksimalt 50 personar kan vera i lag i gravferd, dåp og bryllaup. Kyrkjene på Jæren har same regelverk for korleis seremoniane skal gå føre seg i koronakrisa.