57 år gamle Kim Poulsen ble i 2008 utvist fra Norge med virkning fra dagen han løslates. I dommen fra Borgarting lagmannsrett, som ble avsagt mandag denne uken, er vilkåret for prøveløslatelsen at Poulsen forlater Norge og at han ikke returnerer.

Poulsen har sonet i Ila fengsel siden 2005.

Drap og voldtekt

Kim Poulsen ble i 2005 dømt til 18 års forvaring for å ha drept 32 år gamle Gunn Merete Lode på Bryne i 2001, samt for overfall og voldtekt på to kvinner i Danmark. Forvaringsstraffen ble gitt med en minstetid på ti år av Gulating lagmannsrett.

Drapet på Lode var lenge uoppklart, men den danske mannens DNA ble til slutt koblet til drapet. Poulsen har aldri erkjent drapet. Han har sagt at han var i kontakt med Gunn Merete Lode, men benekter at det var han som drepte henne. Kvinnen var alene på vei hjem en augustkveld i 2001 da hun uten grunn ble innhentet, truet og drept med kniv.

– Han er veldig happy

Minstetiden for dommen løp ut i august 2013, mens tidsrammen for forvaringsdommen er beregnet til 10. august neste år.

Kim Poulsen har tre ganger begjært seg løslatt fra forvaring. Siste gang var i 2019, og 1. april i år avsa Asker og Bærum tingrett en dom der de avslo begjæringen. Poulsen anket imidlertid dommen til lagmannsretten, og nå har altså Borgarting kommet fram til at drapsmannen bør løslates. Prøvetiden etter løslatelsen settes til lengstetiden for forvaringen.

– Jeg snakket med ham for litt siden, og han er veldig happy, sier Poulsens forsvarer, advokat Harald Grape, til NTB.

Han mener dommen er riktig, og viser til at de to sakkyndige, psykiaterne Kjersti Anne Lyngstad og Randi Rosenqvist, mener at risikoen ved å løslate Poulsen er akseptabel.

De to har blant annet kommet fram til at det ikke lenger er grunnlag for å mene at Poulsen har dyssosial personlighetsforstyrrelse, slik ekspertene mente i 2005.

Rosenqvist sa likevel i retten at hun mener det er problematisk at Poulsen fortsatt ikke erkjenner å ha begått de straffbare forholdene han er dømt for. Hun så bort fra muligheten for at han ikke kunne ha utført handlingene, og mener det er mest sannsynlig at han gjort en omskrivning av fakta som han selv var overbevist om – at han «lyver så han tror det selv».

Hjem til familien

– Poulsen skal nå hjem til familien i Danmark, der han har en mor og en søster. Han skal også gjenoppta kontakten med sine barn, og få seg et normalt liv, sier Grape.

I dommen fra lagmannsretten står det at Poulsen vil følges opp av sosialmyndighetene i Danmark den første tiden etter at han vender tilbake.

Ikke rettskraftig

NTB har torsdag ikke klart å komme i kontakt med statsadvokat Oddbjørn Søreide, som var aktor i saken. Det er dermed ikke klart om lagmannsrettens dom vil bli anket til Høyesterett.

Grape sier at han ikke har hørt noe om hvorvidt påtalemyndigheten vil anke dommen.

– Men jeg tviler på det. Denne dommen er såpass klar at jeg regner med at en anke vil bli forkastet av Høyesterett, sier advokaten.

Kim Poulsen skal løslates når dommen er rettskraftig.