Laksefiskere er bekymret for laksens fremtid i Figgjoelva

Laksefiskere er bekymret for gyteforholdene i Figgjoelva, og fremtiden for de viktige laksestammene.