Ferske takster viser at norske pelsdyrbønder kommer til å tape 1,4 milliarder kroner

Norges Pelsdyralslag har fått takstmenn til å besøke 213 gårder for å avdekke den reelle verdien av landets pelsdyrgårder. Resultatet viser at regjeringens forslag til kompensasjon kun dekker en brøkdel av tapet bøndene blir påført.