Avdramatiserer forureining ved konkursgarden: – Dyrekadavera kan bli liggjande

Analysar av jord og vatn syner ikkje tydelege teikn på påverknad av avrenning frå dyrekadaver.