Bod på 13 millionar på den konkursramma storgarden i Time

Eigedomsmeklar Sigrunn Undheim Stangeland stadfestar at det er to eller tre bodgjevarare som no ønskjer å sikra seg den konkursramma garden på Høyland i Time.