Lokale bønder borar eigne brønnar i protest mot høg vassavgift

Halvar Garpestad vil ikkje sponsa nytt leidningsnett på Bryne.