Norges Bondelag møtte Borch tirsdag ettermiddag for å diskutere den utfordrende kostnadssituasjonen i næringa.

– Vi har hatt et møte med Bondelaget og har fått innspill på sentrale problemstillinger knyttet til den krevende situasjonen næringen og mange bønder står i, sier Borch til NTB.

Økende utgifter i forbindelse med høye råvare- og strømpriser har gjort driften vanskelig for mange bønder. Bondelaget er redd det skal gå på matsikkerheten løs. I et brev sendt til Statsministerens kontor tidligere tirsdag, krever Bondelaget forsikringer om ekstra utbetaling fra regjeringen så raskt som mulig.

– Dette er helt avgjørende for at bøndene skal gå i gang med våronna denne sesongen og fortsette å produsere mat i Norge som før. Bøndene må ha mulighet til å kjøpe innsatsfaktorene som trengs for å dyrke frukt, grønnsaker, korn og gress, og produsere melk, kjøtt og egg, uttalte leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, i en pressemelding tidligere tirsdag.

– Vil hjelpe

Landbruksministeren er tydelig på at hun ønsker å hjelpe næringen.

– Et viktig poeng fra næringen var at det var avgjørende at tiltakene kom raskt. Jeg er innstilt på ekstraordinære utbetalinger i 2022, sier Borch.

Landbruk er inkludert i regjeringens strømstøtteordning, men i første omgang gis det kun støtte til bønder som har registrert strømmåleren som husholdningsforbruk. Strømmålere på gårdsbruk som er registrert som næringsvirksomhet, er ikke omfattet av ordningen ennå.

– NVE og Landbruksdirektoratet jobber med å finne ut av hvordan man kan løse det teknisk. Vi har mål om å få det til så snart som mulig, sier Borch.

Vil ha mer raskt

Norges Bondelag sier det var et nyttig møte, men at det er viktig at det kommer noe mer på strøm.

– Det vil komme en ekstra bevilgning av tilskudd dette året for å kompensere for den ekstraordinære kostnadsveksten vi nå står i. Dette er helt nødvendig, og noe vi i Norges Bondelag har bedt om, så dette er positivt. Men utbetalingen må komme så raskt som mulig etter oppgjøret, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.