Frå rus til læretid

Av

– Denne jobben redda meg.