Stort behov i helsesektoren

Av

Norge er eitt av landa i verda med høgast forventa levealder, men medaljen har si bakside.