Boom av læreplassar

Av

Trenden har snudd. I år er det for få lærlingar til å fylla alle læreplassane i Rogaland.