Med blikk for alle?

Klepp valgte ny visjon for kommunen sist mandag. Mens Time vil være «Trygg og framtidsretta» har Hå «Me lyftar i lag». Utfordringen med visjoner er at de noen ganger fungerer som ei kule, mens i andre tilfeller får man dem tilbake som en bumerang. Vi ser det i kommentarfeltene i sakene fra økonomiplanene i Time og Hå, hvor de stiller de retoriske spørsmålene i forbindelse med forslag om nedleggelse av barnehager: «Er dette å være trygg og framtidsretta» eller er det «sånn med lyftar i lag i Hå»? Klepp valgte å gå for visjonen «Med blikk for alle». Går vi tilbake til forhandlingene etter valget i september, så vi at den nye visjonen omfattet alle partier unntatt Høyre. Den nye koalisjonen består av de øvrige partiene og av noen omtalt som en «noe broket forsamling». Klepps nye ordfører, Sigmund Rolfsen, poengterte også at hans oppgave blir å være en samlende ordfører. -Som ordfører er du leder for hele kollegiet av kommunestyrerepresentanter. Nå sitter alle utenom Høyre i den samme grupperingen. Skal jeg få det til å fungere, må det være et godt klima i gruppa, sa Rolfsen. Han sa videre, i intervjuet i september, at samarbeidet i storkoalisjonen vil fungere fordi lokalpolitikken har mye med personrelasjoner å gjøre, at de politiske skillelinjene i Klepp-politikken ikke er enorme og at kommunikasjonen og tilliten er god mellom partiene. Et godt samarbeidsklima krever også smidighet. Om SP-representanten Åslaug Årsland Grude opplevde avstemningen om den nye visjonen som spesielt smidig, tror vi neppe. Etter prøvevoteringer over fire aktuelle alternativer, og gruppemøter før avstemningen, var Klepps nye ordfører klar for å få gjennom kommunens nye visjon enstemmig. Og det fort. Senterpartiets Åslaug Årsland Grude gikk på talerstolen for å spørre om hun nå måtte stemme for et forslag hun var uenig i. Rolfsen presiserte at formålet med prøveavstemningene var å komme fram til et enstemmig vedtak og oppfordret representantene som støttet forslaget til å holde seg i ro, og de som ville stemme imot ble bedt om å vise det ved å reise seg. Så klubba han visjonen gjennom og konstaterte at den var vedtatt enstemmig. Men senterpartirepresentanten var faktisk i ferd med å reise seg og stemme imot. Noe som ordføreren så, men som han sa til Jærbladet: – Ja, jeg anser at hun var for treg med å reise seg. Det er her ordet smidig kommer inn. Det bør Rolfsen ta med seg videre for å sikre gode samarbeidsforhold i koalisjonen.