Innbyggjarar i Klepp og Time svarer at dei er svært tilfredse med legevakta

Gode tilbakemeldingar i ny brukarundersøking, men svarprosenten er låg.