Lemminga er i gang: Etter heimeskulen er Martine (9) reservemamma i fjoset

Martine (9) treng ikkje kjeda seg sjølv om ho ikkje kan vera med vennar. Når skulearbeidet er gjort, ventar lamma.