- Eg opplever at det vert sett ein strek over Brusand og Ogna

Av