Venstre leverer for landbruket

Av
DEL

MeiningarVenstre arbeider hardt for en positiv utvikling i landbruket. Norsk landbruk går så det suser. Det er nå høyere matproduksjon, høyere selvforsyningsgrad, færre konkurser og færre nedlagte bruk. Mye takket være at Venstre de siste årene har vært styrende for den landbrukspolitikken som føres.

Det er veldig gledelig at det nå i mai har blitt enighet om en god jordbruksavtale. Med denne enigheten er jordbruksoppgjøret dratt mange steg i god retning. Det sikres nå en god inntektsvekst i jordbruket, og vi får klar profil til fordel for distriktene med små og mellomstore bruk.

Jordbruket er en viktig aktør i arbeidet med å kutte klimaendringene. Derfor er det viktig og bra at miljø- og klimatiltak i jordbruksavtalen styrkes med totalt 186 millioner. Denne avtalen sikrer både nødvendig modernisering og tydelig støtte til de som vil satse framover. Avtalen dreier i sterkere grad landbruket i en mer miljø- og klimavennlig retning. I tillegg gir avtalen landbruket nye muligheter til utvikling, og gir bøndene både handlingsrom og økonomisk trygghet i bunn. Det er solid Venstrepolitikk.

Aktivt landbruk over hele landet er det viktigste virkemiddelet vi har for å sikre en trygg matproduksjon, biologisk mangfold og en langsiktig og bærekraftig forvaltning av arealene våre. Landbruket sikrer at vi opprettholder bærekraftige lokalsamfunn over hele landet, hvor folk har lyst til å bo og leve. Det arbeider Venstre for å sikre hver dag, både nasjonalt og lokalt.

Artikkeltags